fredag 4. september 2009

A Concise Chinese-English Dictionary For Lovers

Av Xiaolu Guo.

"All I know is: I not understanding what people say to me at all. From now on, I go with Concise Chinese-English Dictionary at all times. It is red cover, look just like Little Red Book."

Z flytter fra Kina til England for å studere engelsk. Hun forstår verken språket eller kulturen i dette landet langt mot vest. Så møter hun en mann, og det oppstår kjærlighet. Boka handler om kjærlighetsforholdet mellom den kinesiske unge jenta, og den nesten dobbelt så gamle engelske mannen. En vakker, rørende kjærlighetshistorie der de to kulturene som møtes gjør distansen mellom de to elskende større og større etterhverts om de nærmes seg hverandre.

Samtidig er boka interessant, rent faglig, for meg som andrespråkslærer. Språket er typisk andrespråk, og blir mer og mer korrekt engelsk etterhvert som Z lærer seg engelsk bedre. dessuten skildres møtet med et nytt og uforståelig språk på en måte som gor en ydmykhet overfor hva elevene mine må gjennom.

"She saying nouns are two types - countable and uncountable.
'You can say a car, but not a rice' she says.
But to me, cars are really uncpuntable in the street, and we can count the rice if we pay great attention to a rice bowl."

Denne anbefaler jeg ALLE å lese!!! Rørende, vakker, romantisk, glad, trist og fin og helt utrolig god!

(Den finnes vistnok også i en norsk oversettelse - noe jeg nesten syns høres umulig ut, med tanke på den noe særegne grammatikken i boka.)

Ingen kommentarer: