onsdag 9. mars 2011

Deltakerne

En reise i demokratiets framtid.
Av Audun Lysbakken og Ingvar Skjerve.

Lettleste anekdoter fra politiske framskritt i ulike deler av verden, kombinert med politisk motivering fra meningsfeller. Det er oppmuntrende, inspirerende og samtidig en god leseopplevelse.

"Logikken til disse bevegelsene bygger på den glemte forståelsen av at makt og muligheter er systematisk ulikt fordelt mllom ulike grupper i samfunnet, og at det sterkt begrenser mange menneskers frihet og innflytelse over egne liv."

Jeg vil anbefale denne til alle som tror på en bedre verden, og alle som bryr seg om mennesker.

"Fra det øyeblikk republikanerne satte seg til venstre i stenderforsamlingen i Versailles, har det vært siden til de utålmodige, til dem som har våget å kjempe for en bedre verden. Bak oss har vi stormen på Bastillen. Stemmerettskampen. Åttetimerdagen. Folkeskolen. Folketrygden. Det var venstresiden som kjempet for kvinnefrigjøringen, aniimperialismen og velferdsstaten."

Ingen kommentarer: