mandag 3. januar 2011

A little book of language

Av David Crystal.

Crystal er en sånn jeg har hatt på pensum, den gang i sosiolingvistikk. Jeg likte måten han formidlet faget på da, og jeg liker det enda bedre nå.

A little book of language er en gjennomgang av så godt som alt som har med språk å gjøre - det betyr at det ikke blir mye om hvert tema, og jeg føler meg noe "besviken" over at ikke de temaene jeg synes er mest interessante har fått mer plass og oppmerksomhet. Samtidig er det en av bokas styrker - på den måten unngår den å bli kjip-faglig, den er bare engasjerende-faglig.

Crystal skriver godt, bruker eksempler som er både morsomme og forståelige og, ikke minst, han er pedagogisk. Hvert nye begrep er forklart på en lettfattelig måte, slik at jeg tror denne ville ha passet likså godt, om ikke bedre, for en person uten noe lingvistisk utdannelse.

Fra avslutningskapittelet:
"Language never leaves you alone. It's there in your head, helping you to think. It's there to help you make relationships - and to break them. It's there to remind you who you are and where you come from. It's there to cheer you up - and to cheer up others, if they're feeling low."

Ingen kommentarer: